Wat is de Method of Levels?

De MOL is een doeltreffende, effectieve gesprekstherapie, waarin tijdens het gesprek het zelf oplossend vermogen weer wordt aangewakkerd. Zonder te sturen of een vooraf bedacht of bepaald traject te volgen. Het uitgangspunt is dat mensen over het algemeen zelf de kennis in huis hebben voor het oplossen van hun psychische problemen. De werking van MOL is daarbij aansluiten en gaat het gesprek over wat er op dat moment belangrijk is voor jou om te bespreken. Een MOL-therapeut zorgt ervoor dat de aandacht er bij blijft en gericht wordt op wat er in je omgaat tijdens het gesprek. Op die manier krijg je de ruimte om binnen jezelf veranderingen toe te staan. Het doel van de MOL is reorganisatie (verandering) op gang brengen. Deze ontstaat door een bepaalde manier van vragen stellen en de antwoorden die daaruit volgens. Het zijn losse, op zich zelf staande gesprekken waarbij de behandelaar zich aansluit op wat er op dat moment in de spreekkamer gebeurt en nodig is.

De benadering is zeer cliënt gericht en ligt de maximale regie in diens handen. Zo is er geen verwijsbrief nodig en bestaat er geen protocol voor de behandeling. De cliënt bepaalt waar het gesprek over gaat, of en wanneer er een volgend gesprek zal plaatsvinden, en wordt ook tussentijds gevraagd hoe deze het gesprek vindt verlopen. Zo wordt er samen gezocht naar een meest passende manier.

Een MOL-gesprek is vrij van interpretaties, aannames, het beter weten, adviezen, protocollen ed. Een MOL-therapeut stuurt niet maar volgt. Er wordt tijdens het gesprek gelet op verstoringen in verbale of non-verbale vorm, met name hier schuilt de juiste, meest relevante informatie waardoor het vastgelopen systeem weer in beweging kan komen.

De MOL is breed toepasbaar, transdiagnostisch waardoor eenieder de kans krijgt op korte termijn (door het toegankelijke aspect) geholpen te worden.

Lees meer over de MOL via deze link: Wat is de Method of Levels?

Info voor cliënten