Wat is de Method of Levels?

De MOL is een buitengewone en doeltreffende gespreksmethode, waarin tijdens het gesprek het zelf oplossend vermogen weer wordt aangewakkerd. Het uitgangspunt is dat mensen over het algemeen zelf de kennis en het vermogen in huis hebben voor het oplossen van hun mentale problemen. De MOL sluit hierop aan en zodoende gaat elk gesprek over wat er op dat moment belangrijk is voor jou om te bespreken. We helpen je vooral goed naar jezelf te luisteren, zowel naar je gedachten als dat wat er in je lichaam omgaat. Een MOL-therapeut zorgt ervoor dat jouw aandacht blijft en gericht wordt op wat er in je omgaat tijdens het gesprek. Op deze manier krijg je de ruimte om binnen jezelf veranderingen toe te staan.
Het doel van de MOL is reorganisatie (verandering) op gang brengen. Deze ontstaat door een bepaalde manier van vragen stellen, gericht op wat er op de achtergrond gebeurt, en met name de, jouw eigen, antwoorden die daarop volgen. Het zijn losse, op zichzelf staande gesprekken waarbij de behandelaar zich aansluit op wat er op dat moment, in het hier en nu, in de spreekkamer gebeurt en nodig is.

De benadering is zeer cliƫnt gericht en ligt de maximale regie in diens handen. Zo is er geen verwijsbrief nodig en bestaat er geen protocol voor de behandeling. Je bepaalt zelf waar het gesprek over gaat, of en wanneer er een volgend gesprek zal plaatsvinden, en wordt ook tussentijds gevraagd hoe je het gesprek vindt verlopen. Zo wordt er samen gezocht naar een meest passende manier.

Een MOL-gesprek is vrij van interpretaties, aannames, het beter weten, adviezen, protocollen ed. Een MOL-therapeut stuurt niet maar volgt nauwkeurig. Er wordt tijdens het gesprek gelet op verstoringen in verbale of non-verbale vorm, met name hier schuilt de juiste, meest relevante informatie waardoor het vastgelopen systeem weer in beweging kan komen.

De MOL is zeer breed toepasbaar en toegankelijk, met name door het ontbreken van het nodig hebben van voorgeschiedenis, intake, behandelplan, waardoor eenieder de kans krijgt op korte termijn geholpen te worden.

Lees meer over de MOL op de website van Ger Schurink via deze link: www.methodoflevels.nl of Engelstalig: www.methodoflevels.com.au, deze is van Tim Carey, een van de grondleggers van de MOL.

De theorie waar de MOL op is gebaseerd is de Perceptual Control Theory (PCT), lees hier alles over op de site van Eva de Hullu, www.perceptualcontrol.nl.