Focus op Sensaties

FOS is een lichaamsgericht aspect dat langs kan komen tijdens een MOL-gesprek. Er van uit gaande dat lichaam en brein één zijn, zal er ook aandacht gaan naar wat zich in het lichaam afspeelt. Ook hierbij ligt de regie bij de cliënt, op maat kan worden gewerkt aan het bevrijden van opgeslagen als naar ervaren, emoties. Het volgende artikel legt helder uit wat FOS inhoudt en doet.

Focus op sensaties

Ger Schurink en Eva de Hullu, januari 2020, ©methodoflevels.nl

Focus op sensaties (FOS) is een methode om mensen te helpen bij het bevrijden van emoties die vast zitten. Ze worden geblokkeerd, bijvoorbeeld vanwege de angst overspoeld te raken en de controle te verliezen. Bij het aanpakken van psychisch leed is het een absolute voorwaarde dat mensen hun pijn onder ogen zien en zich daarover uiten. Dat is in het dagelijks leven zo en ook het succes van hulpverlening hangt hier van af. Emotionele pijn verdwijnt niet met uitleg, goede raad, verstandige gedachten of door pillen te slikken. Als emotionele zaken nog een plek moeten krijgen kan dat alleen via een confrontatie met de pijn. Er is geen ontkomen aan.

Mensen hebben een zelfgenezend vermogen dat pas in werking treedt bij het onder ogen zien van de angst of andere gevoelens. Als dat niet gebeurt komt goede hulp niet op gang of het stagneert op cruciale momenten en emotionele problemen blijven voortbestaan. FOS is een direct toepasbare interventie die zeer effectief is omdat hij zich beperkt tot precies datgene wat maakt dat mensen contact kunnen maken met pijnlijke gevoelens.

Bij FOS ligt de regie volledig bij de cliënt zelf. Daardoor is er een gevoel van vrijheid en veiligheid om beladen emoties toe te laten en te verwerken. Het is een transdiagnostische interventie die werkzaam is bij alle vormen van psychisch leed. Daardoor is er een gevoel van vrijheid en veiligheid om beladen emoties toe te laten en te verwerken. Het is een transdiagnostische interventie die werkzaam is bij alle vormen van psychisch leed. (…)

Het vervolg van dit artikel is te vinden op Focus op Sensaties (FOS)