Aandacht voor het lichaam

Tijdens een MOL- gesprek valt er van alles waar te nemen in het lichaam, het kan gewenst/helpend zijn om op dat moment ook daar de aandacht op te richten. Ook hierbij ligt de regie bij de cliënt, op maat kan worden gewerkt aan het bevrijden van opgeslagen, of vastzittende als naar ervaren, emoties. Aan soortgelijke emoties in zowel verleden ofwel toekomst, zoals bv. angst, kan worden gewerkt. Een van de manieren die we hiervoor gebruiken is FOS, Focus Op Sensaties. Het volgende artikel legt helder uit wat FOS inhoudt en doet.

Focus op sensaties

Ger Schurink en Eva de Hullu, januari 2020, ©methodoflevels.nl

Focus op sensaties (FOS) is een methode om mensen te helpen bij het bevrijden van emoties die vast zitten. Ze worden geblokkeerd, bijvoorbeeld vanwege de angst overspoeld te raken en de controle te verliezen. Bij het aanpakken van psychisch leed is het een absolute voorwaarde dat mensen hun pijn onder ogen zien en zich daarover uiten. Dat is in het dagelijks leven zo en ook het succes van hulpverlening hangt hier van af. Emotionele pijn verdwijnt niet met uitleg, goede raad, verstandige gedachten of door pillen te slikken. Als emotionele zaken nog een plek moeten krijgen kan dat alleen via een confrontatie met de pijn. Er is geen ontkomen aan.

Mensen hebben een zelfgenezend vermogen dat pas in werking treedt bij het onder ogen zien van de angst of andere gevoelens. Als dat niet gebeurt komt goede hulp niet op gang of het stagneert op cruciale momenten en emotionele problemen blijven voortbestaan. FOS is een direct toepasbare interventie die zeer effectief is omdat hij zich beperkt tot precies datgene wat maakt dat mensen contact kunnen maken met pijnlijke gevoelens.

Bij FOS ligt de regie volledig bij de cliënt zelf. Daardoor is er een gevoel van vrijheid en veiligheid om beladen emoties toe te laten en te verwerken. Het is een transdiagnostische interventie die werkzaam is bij alle vormen van psychisch leed. (…)